Program szczegółowy tematy i zagadnienia
1. Przygotowanie do rejsu, logistyka, budżet rejsu 2. Teoria żeglowania wykres biegunowych prędkości jachtu i jak z niego korzystać siły działające na żagiel i co z nich wynika (przechył, dryf) uwzględnienie dryfu przy kursie na wiatr 3. Manewrowanie jachtem manewry portowe manewry awaryjne wybór kursu postój na mieliźnie postój na kotwicy dryf człowiek za burtą 4. Nawigacja określenie pozycji metodami tradycyjnymi (namiary, głębokości, zasięgi świateł, radar itp.) sprawdzanie poprawności nawigacji elektronicznej mapy papierowe i cyfrowe radar i jego wykorzystanie do nawigacji żegluga na wodach pływowych (sprawdzanie wysokości pływu i godziny, przejście nad mielizną, dostępność portów pływowych) 5. Nawigacja elektroniczna pojęcia, skróty, mapy wektorowe i rastrowe, odczytywanie obiektów mapy wektorowej podstawowe elementy obsługi systemu nawigacyjnego i chartplottera planowanie trasy, nawigacja w systemie elektronicznym według zaplanowanej trasy, parametry, korygowanie kursu, pobieranie prognozy pogody do systemu nawigacyjnego, prezentacja danych z prognozy na mapie, uwzględnienie danych z prognozy w planowanej trasie, wykres biegunowy, optymalizacja pogodowa trasy korzystanie z ogólnoświatowej bazy portów, marin, kotwicowisk ActiveCaptain żegluga po wodach pływowych - analiza wykresu pływu, planowanie trasy z uwzględnieniem pływów żegluga po wodach pływowych cd. - analiza prądów pływowych, planowanie trasy z uwzględnieniem prądów pływowych AIS - co trzeba wiedzieć? żegluga w przejściach o dużym ruchu statków, nawigacja z uwzględnieniem danych z AIS 6. Locja morska oznakowanie akwenów system boczny i kardynalny latarnie, charakterystyki, zasięgi, sektory dno morza - oznakowanie na mapach, przydatność do kotwiczenia 7. Meteorologia przypomnienie podstaw meteorologii, cyrkulacja globalna, strefowa (zachodnia), powstawanie wiatru, zasady ruchu powietrza w układach ciśnienia. obliczanie prędkości i kierunku wiatru na podstawie map ciśnienia, wiatr geostroficzny i realny, wpływ tarcia, planowanie rejsu przybrzeżnego na podstawie danych z WWW, dostęp do prognoz przez internet oraz Navtex zadanie – wiatr na morzu, obliczenie, plan rejsu oceanicznego fronty atmosferyczne, związane z nimi zachmurzenie i zjawiska oraz warunki pogodowe na nich występujące; jakich warunków można spodziewać się przepływając przez front na oceanie, pełnym morzu zamkniętym, jakich na wodach przybrzeżnych konwekcja, niebezpieczne zjawiska, rozpoznawanie na podstawie chmur i innych odznak widocznych z pokładu; mgła i niskie chmury stratus na chłodnych morzach, wizualizacja w zdjęciach satelitarnych, wypracowywanie prawidłowych decyzji; specyficzne pogody wyżowe i niżowe w różnych porach roku, przeważające sytuacje synoptyczne nad Europą i oceanem atlantyckim w ciągu roku. Typowe pogody poszczególnych okresów ciepłego i chłodnego półrocza oraz morza zamkniętego i oceanu. chmury na morzu i śródlądziu – zasady interpretacji chmur na podstawie artykułów w Jachtingu zjawiska lokalne w strefie przybrzeżnej, źródła informacji meteorologicznej (depesze meteorologiczne, informacje satelitarne, modele numeryczne, sposoby wizualizacji danych), pomiary meteorologiczne na jachcie, uwarunkowania dokładności prognoz numerycznych dla mórz i oceanów oraz terenów śródlądowych routing meteo – założenia i sposoby realizacji, zadanie polegające na wzajemnym udzielaniu informacji drogą SMS-ową dla załóg na ocenie lub pełnym morzu praca meteorologa na dużym żaglowcu (Pogoria, Chopin) 8. Sygnalizacja, łączność, komunikacja odbiór i sprawdzanie sprzętu radiowego przed rejsem (radio VHF, NAVTEX, radiopława), kompletowanie przydatnej dokumentacji i pomocy radiowych, przygotowywanie osłony radiowej rejsu, prowadzenie łączności publicznej w języku angielskim (korespondencja ze statkami, VTS-ami i władzami portowymi), elementy łączności w niebezpieczeństwie oraz łączności pilnej (praca z DSC oraz komunikaty foniczne), prowadzenie łączności ostrzegawczej (informacje i komunikaty o niebezpieczeństwach nawigacyjnych), zdobywanie prognoz pogody (NAVTEX, komunikaty radiowe stacji brzegowych, pozyskiwanie od napotkanych statków), odwoływanie fałszywych alarmów. 9. Ćwiczenia Podczas rejsu będzie realizowanych szereg zadań, ćwiczeń, projektów. Poniżej przykładowe: projekty przejść obejmujących wyjście z portu, wejście do portu (także w nocy), przejście przez trudniejszy akwen nocą, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych i ew. pływow i prądów, routing meteo, optymalizacja trasy, rozpoznawanie świateł statków i oznakowania nawigacyjnego. 10. Wyposażenie jachtu Jachty są wyposażone w podstawowe systemy: chartplotter w kokpicie komputerowy system nawigacyjny MaxSea TimeZero (zdalny dostęp) sprzężony z chartplotterem i autopilotem Navtex odbiornik AIS podłączony do systemu nawigacyjnego komplet map papierowych (zobacz wykaz map)
Zobacz FAQ Zobacz FAQ
Zobacz wykaz map
ZCZC WB54 23H UTC NOV 10 WARNING ON NW OF METAREA 3 METEO-FRANCE WARNING NR 317, TKNVMBER 2010 AT 2050 UTC. GENERAL SYNOPSIS, TUESDAY 23 AT 12 UTC LOW PRESSURES 997IN LIGURIAN SEA AND NORTH OF TYRRHENIAN SEA, EXPECTED 1003 HPA AUTC. LION24/06 UTCTT AT TIMES 8 NEAR CAPE BEAR. GUSTS. PROVEATP UTC. NORTHWEST 8. GUSTS. SARDAIGNE : CONTRXP NORTHWEST AT TIMES 8 IN NORTH. GUSTS. SOUTH OF CORSE : CONTINUING TO 24/03 UTC. WEST OR NORTHWEST 8. GUSTS. MADDALENA : CONTINUING TO 24/06 UTC. WEST 8 NER STRAIT OF BONIFACIO. GUSTS.