Regaty
Żegluga w czasie rzeczywistym Regaty samotników wymagają bieżącej analizy prognozy pogody i wykresu biegunowego.
Program kursu całkowicie poprzez Internet, z wykorzystaniem platformy szkolenia zdalnego Akademii Nawigacji Elektronicznej
Program szczegółowy Program szczegółowy Program szczegółowy Program szczegółowy
Zajęcia praktyczne Poza cotygodniowym „płynięciem” przewidujemy kilka zadań indywidualnych (rozpoznawanie świateł nawigacyjnych i statków, chmur, analiz radarowych, obliczeń pływów i prądów) wykonywanych przez każdego uczestnika jako testy. Każda załoga pracować będzie na odpowiedniej mapie morskiej, zaś kolejno w weekendy każda załoga żeglować będzie korzystając z aktywnej mapy z programem nawigacyjnym. Na każdy etap rejsu należy przygotować plan wyjścia z portu, a także podejścia do portu (kotwicowiska). Materiały Prowadzący dostarczą wszystkie niezbędne materiały jak mapy, plany portów, skrypty teoretyczne, opisy ćwiczeń. Zaliczenie Warunkiem ukończenia rejsu i zdobycia certyfikatu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów dostępnych w całości kursu (w tym konieczny czynny udział we wszystkich zajęciach praktycznych) oraz aktywny udział w koncowym zadaniu załogowym. Punkty przyznawane będą za rozwiązanie testów sprawdzających, przyswojenie materiału teoretycznego zawartego w treści wykładów, za wykonanie zadań indywidualnych i grupowych.